Hållbarhet

Vår IR-teknik möjliggör effektiva nollutsläppsinstallationer i kombination med solenergi eller andra hållbara energikällor – i linje med EU:s mål om nollutsläppsbyggnader till 2030. Detta är ytterligare ett sätt vi har åtagit oss att minska vårt koldioxidavtryck och erbjuda våra kunder mest
miljövänliga lösningar.

Genom att kombinera vår IR-teknik med förnybara energikällor kan våra värmesystem fungera utan utsläpp. Detta är inte bara bra för miljön, utan det sparar även våra kunder pengar på lång sikt.
När våra värmesystem drivs av miljövänlig eller egenproducerad el kan de spara upp till tio ton CO2-utsläpp per hushåll och år. Detta är ett betydande bidrag till klimatskyddet och visar hur viktigt det är att förlita sig på förnybara energikällor.

Vi tror att hållbara värmelösningar är framtiden, och det är vi
dedikerade till att ge våra kunder de bästa tillgängliga alternativen. Oavsett om det är genom miljövänlig el eller vår IR-teknik, strävar vi ständigt efter att minska vår påverkan på miljön samtidigt som vi förbättrar våra kunders liv.