Villkor

Följande Allmänna Villkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument i den version som gäller vid beställningstillfället. En konsument är varje fysisk person som sluter en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till hans kommersiella eller hans självständiga yrkesverksamhet.
Ingående av kontraktet, lagring av kontraktstexten
a) För alla elektroniskt hanterade beställningar samt beställningar per telefon gäller följande bestämmelser om ingående av avtal.

b) Om avtalet ingås ska avtalet ingås med:

eco2heat GmbH, Friedrich- Blersch Str. 8, 88662 Überlingenc) Presentationen av varorna på vår hemsida utgör inte ett juridiskt bindande avtalserbjudande från vår sida, utan är endast en icke-bindande uppmaning till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa de önskade varorna lämnar konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Antagandet av erbjudandet sker skriftligt eller i textform eller genom att beställda varor skickas inom en vecka. Efter fruktlöst utgång av tidsfristen ska erbjudandet anses förkastat.

d) Alla räkneexempel som visas på vår hemsida, såsom värmebehovsberäkningar och energikostnadsexempel, är icke bindande och utgör inte heller ett juridiskt bindande avtalserbjudande från vår sida.

e) Lagring av avtalstexten för beställningar: Vi lagrar avtalstexten och skickar dig beställningsdata och våra villkor via e-post. Du kan också se de allmänna villkoren när som helst under

AGB / Allmänna villkor

Priser, fraktkostnader, betalning, förfallodatum
a) De angivna priserna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och andra priskomponenter. Dessutom tillkommer eventuella fraktkostnader.

b) Köparen får betala i förskott om inte annat avtalats.

c) Konsumenten förbinder sig att betala köpeskillingen omedelbart efter att avtalet ingåtts.

Leverans
a) Om vi inte tydligt har angivit något annat i produktbeskrivningen, är alla varor som erbjuds av oss redo för leverans omedelbart. Leverans sker senast inom 14 arbetsdagar. För enskilda produktioner är en förlängd leveranstid på upp till 6 veckor att räkna med.

b) Vid förskottsbetalning börjar leveranstiden dagen efter betalningsordern till den bank som beställts med överföringen och för alla andra betalningsmetoder dagen efter avtalets ingående. Om tidsfristen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag på leveransstället, löper fristen ut nästa arbetsdag.

c) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda föremålet övergår till köparen först när föremålet överlämnas till köparen, även vid postorderförsäljning.

Äganderättsförbehåll
Vi förbehåller oss rätten till äganderätten till varorna fram till full betalning av köpeskillingen.

Ångerrätt för kunden som konsument:
a) Ångerrätt för konsumenter: Konsumenter har rätt till ångerrätt i enlighet med följande villkor, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till dennes kommersiella eller hans oberoende professionella aktivitet:

b) Avbokning

Uttag. Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning.

c) För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss skriftligen till följande adress eller via e-post till:

contact@eco2heat.com

eco2heat GmbH, Friedrich- Blersch Str. 8, 88662 Überlingen